Aktualności

2 Rowerowy Puchar Reksia 12.06.2022r.

26 Kwiecień, 2022 - 12:55 -- OWES

Klub Sportowy Live z Bielska-Białej zaprasza Wszystkie Organizacje Pozarządowe do współpracy podczas 2 Rowerowego Pucharu Reksia 12.06.2022r. na bielskich Błoniach.

  • Jesteś organizacją pozarządową?
  • Chcesz dotrzeć do większego grona odbiorców?
  • Masz pomysł na ciekawe stoisko, na którym możesz zaproponować swoje usługi/produkty

Skontaktuj się maillowo: zawody@pucharreksia.pl

Szczegóły: www.pucharreksia.pl

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego prowadzony w Stowarzyszeniu BCP i BSA Teatr Grodzki

26 Kwiecień, 2022 - 12:27 -- OWES

Pragniemy poinformować, iż w dniach 16 – 27 maja 2022 roku prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych, które rekrutowane były do projektu OWES w Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w ścieżce nowo powstających przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne.

Innowatorzy poszukiwani! Śląska przestrzeń innowacji prowadzi nabór na granty

13 Kwiecień, 2022 - 14:19 -- OWES

Informujemy, że Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy realizuje projekt „Śląska Przestrzeń Innowacji”, w ramach którego wybierane są  i dofinansowane pomysły i proces testowania innowacji społecznych na terenie województwa śląskiego. Aktualnie do 29.04.2022r. prowadzony jest ostatni nabór pomysłów.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy w istn.PS - nabór ciągły prowadzony przez BSA Teatr Grodzki

12 Kwiecień, 2022 - 14:24 -- OWESTG

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (nabór ciągły). Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem finansowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Obok informacji o rekomendacji do dofinansowania znajduje się przyznana kwota wsparcia.
Na adresy mailowe osób odpowiedzialnych za pomysł, które zostały wskazane we wnioskach zostaną wysłane szczegółowe informacje o wynikach oceny.

Strony