Aktualności

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy w istn.PS - nabór ciągły prowadzony przez BCP

2 Listopad, 2021 - 09:11 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (nabór ciągły). Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem finansowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Obok informacji o rekomendacji pomysłu do dofinansowania znajduje się przyznana kwota wsparcia.

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

29 Październik, 2021 - 09:25 -- OWES

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej co roku ogłasza konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.  Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż ekonomia społeczna w naszym subregionie nabiera rozpędu. W tym roku możemy się pochwalić laureatami, aż w trzech kategoriach:

I miejsce w kategorii: Społecznie Odpowiedzialny Samorząd otrzymało miasto Bielsko-Biała,

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego prowadzony w BSA Teatr Grodzki

25 Październik, 2021 - 15:38 -- OWESTG

Pragniemy poinformować, iż w dniach 8 – 22 listopada 2021 roku prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych, które rekrutowane były do projektu OWES w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki w ścieżce nowo powstających przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne.

Strony