Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

16 Wrzesień, 2021 - 11:39 -- OWES

Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego oraz Grupa Doradcza Projekt Spółka z o.o. pragną zaprosić Państwa do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  w województwie Śląskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Priorytet II.

Wyniki II etapu oceny pomysłów - rekrutacja ciągła w istniejących PS na stworzenie miejsc pracy prowadzona w BCP

14 Wrzesień, 2021 - 12:38 -- OWES

Poniżej zamieszczamy listę rankingową pomysłów złożonych w naborze na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych po zakończeniu II etapu rekrutacji.

Wyniki I etapu oceny pomysłów - rekrutacja ciągła w istniejących PS na stworzenie miejsc pracy prowadzona w BCP

9 Wrzesień, 2021 - 15:11 -- OWES

Poniżej zamieszczamy wyniki I etapu oceny formularzy pomysłów biznesowych w rekrutacji na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Przedstawiciele pomysłów, które otrzymały rekomendację pozytywną otrzymają informację o terminie spotkania z Komisją (II etap oceny).

Uwaga! Zmiany w KRS dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą

9 Wrzesień, 2021 - 10:20 -- OWES

Przypominamy, iż od 1 lipca 2021 r. wszystkie organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, te które już są zarejestrowane jak i te, które dopiero powstają, składają dokumenty o rejestrację, zmiany albo wykreślenie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych. Oznacza, to że wyłączona została obowiązująca do tej pory możliwość dokonania wpisu za pomocą ręcznie wypełnionego urzędowego formularza. Opisana zmiana dotyczą jedynie podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców.

Strony