Aktualności

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy - nabór 11-27.04.22 prowadzony przez BCP i TG

16 Maj, 2022 - 13:59 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne. Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem finansowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Obok informacji o rekomendacji pomysłu do dofinansowania znajduje się przyznana kwota wsparcia.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla NGO: "Zasady realizacji zadań publicznych" - 24.05.2022

12 Maj, 2022 - 11:28 -- OWES

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w bezpłatnym szkoleniu: "Zasady realizacji zadań publicznych". Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23 /sala kolumnowa/ w godz. 10.00-13.00

Podczas spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami sporządzania umów na realizację zadania publicznego z uwzględnieniem poprawnych zapisów dotyczących przepływów finansowych oraz ich rozliczania.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ścieżce istniejących PS - nabór prowadzony przez BCP

11 Maj, 2022 - 15:36 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych.
Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Na adresy mailowe osób zarządzających przedsiębiorstwem społecznym wysłane zostaną karty oceny merytorycznej, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat przyznanego wsparcia.

Strony