Aktualności

Nabór pomysłów na ostatnie 3 miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych - nabór prowadzony przez BCP

23 Styczeń, 2023 - 11:00 -- OWES

Pragniemy poinformować, że w ramach projektu OWES mamy jeszcze środki finansowe dla istniejących przedsiębiorstw społecznych na utworzenie trzech miejsc pracy.

Kwota przeznaczona na jedno stanowisko pracy to 27 000 zł dotacji oraz 7 800 zł wsparcia pomostowego.

Ze względu na czas realizacji projektu OWES do końca roku 2023, nie będzie możliwości skorzystania z przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Nabór wniosków dot. wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej - inwestycja A4.3.1 KPO

17 Styczeń, 2023 - 12:55 -- OWES

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025. Program realizowany jest w ramach inwestycji A4.3.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Co jest celem głównym Programu?

Mechanizm zakupów interwencyjnych w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - nabór zapotrzebowania

16 Styczeń, 2023 - 13:21 -- OWESTG

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż nasz OWES pozyskał dodatkowe dofinansowanie z przeznaczeniem na tzw. „mechanizm zakupów interwencyjnych” w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Mamy do rozdysponowania środki w wysokości 150 tys. zł.

Zapraszamy na szkolenie pn. „Księgowość i kadry w PES”

28 Grudzień, 2022 - 13:56 -- OWESTG

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pn: „Księgowość i kadry w PES”, które odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

24-25 stycznia 2023 r.
15-16 luty 2023 r.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (III p., sala 306 ).

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ścieżce istniejących PS - nabór prowadzony przez BCP

12 Grudzień, 2022 - 10:25 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych.
Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Na adresy mailowe osób zarządzających przedsiębiorstwem społecznym wysłane zostaną karty oceny merytorycznej, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat przyznanego wsparcia.

Strony