Ładowanie...

Zdjęcie przedstawiające cztery loga znajdujące się na podłużnym pasku - Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską oraz Województwo Śląskie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O ETAPACH

ETAP I

Rekrutacja pomysłów

ETAP II

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego
Nabór Biznesplanów

Mężczyźni uściskujący ręce, wykres na papierze, mężczyzna przy komputerze.

ETAP I

Rekrutacja pomysłów – formularze rekrutacyjne pomysłów biznesowych składane przez inicjatorów tych pomysłów.

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W I ETAPIE

Dokumenty obowiązujące w I etapie – rekrutacji pomysłów znajdują się poniżej:

 • Formularz Pomysłu Biznesowego
 • Regulamin udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego
 • Karta oceny formalnej
 • Kryteria oceny merytorycznej

Po pozytywnym zakwalifikowaniu  pomysłu do dalszego etapu, w projekcie przewidziano etap szkoleniowo-doradczy prowadzący do przygotowania biznesplanów i złożenia ich w naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.

W ramach ogłoszonego naboru mają zastosowanie stawki jednostkowe ogłoszone w Komunikacie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2024 r.:

 • stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w wysokości: 35 212 PLN,
 • stawka jednostkowa w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy 38 178 PLN,
 • stawka jednostkowa w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy 28 634 PLN,
 • stawka jednostkowa w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy 19 089 PLN,
 • stawka jednostkowa w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¼ etatu przez 12 miesięcy 19 089 PLN dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

ETAP II

 • Nabór wniosków osób kandydujących do zatrudnienia w PS – wnioski składane przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym planowane do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym
 • Nabór Biznesplanów – biznesplany składane przez inicjatorów pomysłów
Trzy obrazy: mężczyzna w pracy, sala konferencyjna, komputer.

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W II ETAPIE

Nabór biznesplanów

Zdjęcie przedstawiające włączony komputer znajdujący się na stole. Na ekranie widnieją wykresy.

WIĘCEJ INFORMACJI?

W razie niejasności bądź niezrozumienia zapisów Regulaminu pomocą służą pracownicy Projektu dostępni w Biurze Projektu oraz pod nr telefonu 33 496 02 44, 33 496 52 19

PLIKI DO

POBRANIA