Kluby sportowe Orange - nowy program społeczny Orange Polska

10 Październik, 2014 - 14:40 -- OWES

Głównym założeniem projektu jest wsparcie i wyposażenie 100 Klubów Sportowych Orange, w ośrodkach stanowiących centrum lokalnego życia społecznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w całej Polsce. Program będzie opierał się na aktywności lokalnych społeczności. Wymogiem zgłoszenia jest powołanie minimum 7-osobowej grupy z liderem oraz minimum dwiema osobami dorosłymi, współpraca i uzyskanie poparcia władz lokalnych oraz zapewnienie pomieszczenia dla Klubu Sportowego Orange. Uczestnicy powinni uzasadnić, dlaczego klub powinien powstać właśnie w ich miejscowości oraz przygotować dwuletni plan działania klubu.

Ze swojej strony Orange Polska zapewni nie tylko wsparcie w formie niezbędnego sprzętu sportowego, treningowego czy przy modernizacji klubu. Wspomoże go również technologicznie oraz specjalnymi programami szkoleniowymi na internetowej platformie do wymiany doświadczeń i inspiracji. O status Klubu Sportowego Orange mogą ubiegać się zarówno już istniejące ośrodki sportowe, jak również ugrupowania specjalnie powstałe w związku z Programem.

Termin zgłoszeń do Programu upływa 31 października 2014 roku.

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do Programu zapraszamy do umawiania się na spotkania z naszymi doradcami w celu przygotowywania wniosków do Konkursu (tel. 33 496 02 44, e-mail: informacja.owes@bcp.org.pl)