Pakiety innowacji- Konkurs

23 luty, 2017 - 10:36 -- OWESTG

W dniu 01/03/2017 r. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" partner projektu OWES rozpoczyna nabór na pakiet innowacji. Jeśli Wasza organizacja ma pomysł na nową usługę albo na nowy produkt, zapraszamy, wesprzemy Was w procesie tworzenia.

Pakiet innowacji to wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej przy wypracowaniu/ opracowaniu/ nowego (innowacyjnego w skali regionu) produktu/usługi, który może się przyczynić do ekonomizacji organizacji, ale też rozwiązuje jakiś problem społeczny (może to też być narzędzie fundraisingowe).

W ramach niniejszego konkursu OWES planuje rozdysponować dwa pakiety innowacji.

Nabór trwa od 01/03/2017 r. do 10/03/2017 r.

Wsparcie kierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) z terenu subregionu południowego woj. śląskiego. PES będzie mógł skorzystać z usług OWES po złożeniu Formularza Zgłoszeniowego, pozytywnym przejściu procesu rekrutacji oraz po podpisaniu umowy.

Formularze zgłoszeniowe można składać:
- osobiście w siedzibie Realizatora lub za pośrednictwem poczty, kurierem itp. na adres:
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Bielsko- Biała, ul. Sempołowskiej 13 z dopiskiem: pakiet innowacji OWES
- elektronicznie poprzez przesłanie zeskanowanego  formularza na adres: owes@teatrgrodzki.pl, w temacie wpisując:  pakiet innowacji OWES

Formularze będą oceniane w oparciu o zasady oceny określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia OWES subregionu południowego.

Formularz zgłoszeniowy do pakietu innowacji i zasady przyznawania