Lista rankingowa wniosków złożonych w naborze na pakiety marketingowe

13 Listopad, 2023 - 10:21 -- OWES

Poniżej publikujemy listę rankingową organizacji, które zgłosiły swoje wnioski w III edycji naboru na pakiet marketingowy. Ocena Komisji jest ostateczna i nie przysługuje prawo odwołania się od jej decyzji.

Z uwagi na brak możliwości zrealizowania pakietów marketingowych w zakresie kampanii reklamowej w social mediach z przyczyn od nas niezależnych z przykrością informujemy, iż wnioski które uwzględniały wyłącznie ww. zakres nie mogły zostać poddane ocenie. Pakiet marketingowy dla tych organizacji nie został rozpatrzony i nie może być przyznany.

Pozostałe wnioski zostały ocenione zgodnie z listą poniżej z zastrzeżeniem, że wskazany we wnioskach zakres kampanii reklamowej w social mediach został wyłączony z oceny i nie będzie mógł być dofinansowany.

Wnioski, które otrzymały pozytywną decyzję o przyznaniu pakietu marketingowego będą mogły go otrzymać po wyłonieniu wykonawców. O kolejnych krokach będziemy Państwa informować mailowo i telefonicznie.