wyniki

Wyniki po zakończeniu II etapu oceny - rekrutacja na stworzenie miejsc pracy w PS

28 luty, 2017 - 15:52 -- OWES

Poniżej zamieszczamy listę rankingową pomysłów złożonych w naborze na spółdzielnie socjalne oraz listę rankingową z punktacją uczestników.

W pierwszej kolejności należy zapoznać sie z listą pomysłów, w celu ustalenia czy dany pomysł został zakwalifikowany. W przypadku pozytywnej oceny wyłącznie na liście uczestników (przy negatywnej ocenie pomysłu) istnieje możliwość, że osoba z wynikiem pozytywnym będzie mogła zostać dołączona do innego zakwalifikowanego pomysłu ( w przypadku gdy zakwalifikowana grupa utraci 5-osobowy skład).

Wyniki I etapu oceny formularzy pomysłów - rekrutacja na stworzenie miejsc pracy w PS

21 luty, 2017 - 14:35 -- OWES

Poniżej zamieszczamy wyniki I etapu oceny formularzy pomysłów biznesowych w rekrutacji na stworzenie miejsc pracy w przedsiebiorstwach społecznych. Przedstawiciele pomysłów, które otrzymały rekomendację pozytywną otrzymają informację mailową o terminie spotkania z Komisją (II etap oceny).

Wyniki konkursu FIO 2017 w Priorytecie 1 i KDS

10 luty, 2017 - 14:36 -- OWES

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. (Priorytet 1 oraz Priorytet 4 KDS).

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście.

Szczegóły

Tags: 

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na spółdzielnie socjalne

8 Kwiecień, 2016 - 15:52 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych- spółdzielniach socjalnych. Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wspraciem finansowym w ramach projektu OWES subregionu południowego.

Subscribe to RSS - wyniki