KPRES

Ekonomia społeczna w Polsce nabiera rozpędu... - artykuł

16 Październik, 2014 - 12:46 -- OWES

O tym czym zajmuje się ekonomia uczą się dzieci od najmłodszych lat, wprowadzane są obligatoryjne zajęcia z podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Nasze dzieci uczą się podstaw funkcjonowania w życiu społeczno-gospodarczym. Poznają pojęcia związane z biznesem, znaczenia gospodarki, jak również podstawowych zasad planowania swojej kariery zawodowej. Nie brakuje też wiedzy z umiejętności podejmowania decyzji, właściwej komunikacji i działania w grupie.

KPRES przyjęty przez rząd !

13 Sierpień, 2014 - 11:54 -- OWES

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Krajowego Programu Rozowoju Ekonomii Społecznej" (KPRES). Jest to niezwykle ważny dokument dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, a zwłaszcza przedsiębiorstw społecznych. Głównym celem KPRES jest to, aby w roku 2020 ekonomia społeczna stała się istotnym czynnikiem rozwoju społecznego i wzrostu zatrudniania, a jej podmioty ważną częścią aktywizacji osób zagrożnych wykluczeniem społecznym. Program ten opiera się na trzech głównych filarach rozowojowych tj.

Tags: 
Subscribe to RSS - KPRES