przedłużone wsparcie pomostowe

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

25 Styczeń, 2018 - 13:12 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 5.02.2018 do 16.02.2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe oraz załączniki do wniosku znajdują się w zakładce Dokumenty > Wsparcie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych

Nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

19 Maj, 2014 - 12:37 -- OWES

W związku z realizacją kolejnych etapów projektu OWES subregionu południowego (POKL.07.02.02-24-013/12) informujemy, iż od dnia 26 maja do 06 czerwca 2014 zostaje ogłoszony nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego. Kompletne wnioski wraz z załącznikami  (w wersji papierowej opatrzone niezbędnymi podpisami i parafami) należy składać w godzinach pracy biura projektu tj. 8:00 – 16:00.

Subscribe to RSS - przedłużone wsparcie pomostowe